Öğe Mi, Öge Mi Hangisi Doğru

Hangisi Doğru: Öğe Mi, Öge Mi Doğru Yazılışı

TDK’ya göre bu kelimenin doğru yazılışı: öge

Anlamı:
1. isim Bir bütünü oluşturan, bütünden ayrıştırıldığında da kendi başına anlam taşıyan parça, unsur
2. Başka şeylerin kendisinden türediği ilk madde, ilke, unsur
3. Gerekçe, araç
"O savaşı başarıya ulaştıran en kuvvetli öge, ne yabancıdan gördüğümüz yardım ne de bugünkü özel girişimcilerin gayretleridir." - N. Cumalı
4. kimya Birleşik bir şeyi oluşturan basit şeylerden her biri, unsur, eleman
5. dil bilgisi Bir cümleyi oluşturan özne, yüklem, tümleç vb. birimlerden her biri
6. toplum bilimi, mantık Bir sınıf veya bir topluluğun bireylerinden her biri

Öğe Mi, Öge Mi TDK yazımı, Öğe Mi, Öge Mi nasıl yazılır

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir